next up previous
Next: Kuvert avgift Up: Betalning Previous: Betalning

Hyra

Puben tar en lokalhyra på 4000 kr.

Oskar Ingemarsson 2009-06-05