next up previous
Next: Deposition Up: Betalning Previous: Hyra

Kuvert avgift

Vi tar en kuvertavgift som kan variera från gång till gång. Detta beror i huvudsak på val av mat. 150 till 250 kr brukar räcka. Vid hyra utan mat tar vi ingen avgift per person.

Oskar Ingemarsson 2009-06-05