next up previous
Next: Tid för betalning Up: Betalning Previous: Kuvert avgift

Deposition

Puben tar ut en deposition på 2000 kr. Depositionen återfås vanligen efter uthyrningen. Det finns dock tillfällen då den inte ges tillbaka. Slagsmål, narkotikabruk och/eller vandalisering kan vara orsaker till detta.Oskar Ingemarsson 2009-06-05