next up previous
Next: Betalningsalternativ Up: Betalning Previous: Deposition

Tid för betalning

Betalningen skall ske en vecka innan uthyrningen. I undantagsfall kan betalningen göras senare, dock absolut senast dagen innan uthyrningen.Oskar Ingemarsson 2009-06-05