next up previous
Next: Med mat Up: Vad som ingår i Previous: Vad som ingår i

Utan mat

Då puben hyrs utan mat betalar uthyraren endast lokalhyran. Vill uthyraren ha någon form av tilltugg under kvällen kan detta köpas från puben. Exempelvis skulle detta kunna vara chips, popcorn eller nötter. Om något mer matigt önskas kan detta beställas in åt uthyraren och lagas under kvällen. Allt givetvis för ytterligare en skälig summa. Exempel på något matigare kan vara korv med bröd.

Oskar Ingemarsson 2009-06-05