next up previous
Next: Personal Up: Vad som ingÄr i Previous: Med mat

Lokalen

När lokalen hyrs med mat erbjuds gästerna, förutom den vanliga publokalen, även den intilliggande gymnastiksalen som görs om till en sittningslokal. Uthyraren kan på förhand bestämma vilka möbler han/hon vill ha kvar i den ordinarie lokalen. Vi brukar plocka bort det mesta för att göra ordinarie lokal lämplig för dans etc. Vill man ha en egen pyntning på stället kan man en tid innan uthyrningens början få komma till puben och göra detta. Vid hyra utan mat gäller samma som ovan bortsett från att gästerna endast får tillgång till ordinarie publokal.Oskar Ingemarsson 2009-06-05