next up previous
Next: About this document ... Up: Rutiner för uthyrningar Previous: St├Ądning

Kontakt

För mer information skicka ett mail till hyra@rotarypub.se eller ring 073-6585522. Nuvarande kontaktperson är Oskar Ingemarsson.

Oskar Ingemarsson 2009-06-05