next up previous
Next: Villkor för att få Up: Kort om våra förpliktelser Previous: Mat

Ordning och nykterhet

Ordning och nykterhet är a och o i alkohollagen. Det är med andra ord mycket viktigt att detta följs. Servering av för fulla gäster kommer inte att ske. Dessa avvisas ur lokalen. Blir situationen sådan att ordning och nykterhet inte längre kan upprätthållas måste vi utrymma lokalen.Oskar Ingemarsson 2009-06-05