next up previous
Next: Läge Up: Lokalen Previous: Lokalen

Begränsningar

Lokalen tar 80 personer. Ur brandsäkerhetsynpunkt kan inte fler gäster tas emot. Vi hyr ut lokalen på lördagar eller andra dagar då ordinarie verksamhet är nere. Lokalen går att hyra mellan 19:00 och 03:00.

Oskar Ingemarsson 2009-06-05