next up previous
Next: Ordning och nykterhet Up: Kort om våra förpliktelser Previous: Alkohol

Mat

Mat som förtärs på puben måste hålla god kvalitet. Det är visserligen tillåtet för en gäst att ta med egen mat men eftersom vi inte kan garantera att denna håller kvalitet skall detta undvikas. Skulle någon bli dålig av maten de äter i puben kan puben råka illa ut.

Oskar Ingemarsson 2009-06-05