next up previous
Next: Lokalen Up: Rutiner för uthyrningar Previous: Ordning och nykterhet

Villkor för att få hyra Rotary Pub

Personen som vill hyra måste vara minst 18 år. Det bör komma 20 eller fler gäster på det planerade kalaset, dock max 80 personer (se Lokalen). Personen skall följa våra betalningsvilkor (se Betalning).Oskar Ingemarsson 2009-06-05